Miesięczne Archiwa: listopad R

1 posta

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty”

Inwestycja: Prace polegają na budowie dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku administracyjnego w Słońsku,  przy Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego „Ujście Warty”. Opis inwestycji: Wykonanie stanu surowego wraz ze stropami i ścianami aktyki dla dwóch budynków mieszkalnych i budynku administracyjnego w Słońsku wraz z infrastrukturą techniczną. Dwa budynki mieszkalne (A, B) oraz administracyjny C), wszystkie jako parterowe ze stropodachem płaskim, wolnostojące. Posadowienie […]