Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty”

Inwestycja:

Prace polegają na budowie dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku administracyjnego w Słońsku,  przy Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Opis inwestycji:

Wykonanie stanu surowego wraz ze stropami i ścianami aktyki dla dwóch budynków mieszkalnych i budynku administracyjnego w Słońsku wraz z infrastrukturą techniczną.

Dwa budynki mieszkalne (A, B) oraz administracyjny C), wszystkie jako parterowe ze stropodachem płaskim, wolnostojące. Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Konstrukcja tradycyjna, ściany murowane wzmacniane szkieletem żelbetowym, wykonstruowanym w postaci trzpieni, słupów i belek (podciągi, nadproża) żelbetowych, płyty stropodachu żelbetowe.

Czas realizacji: 10.22 – 02.23